Trouw aan de oproep van Johannes Paulus ll aan de Kerk van het Derde Millennium om te vechten tegen de Islamitische Invasie van Europa, brengt Ordo Militaris Catholicus de oproep uit voor de vorming van een internationale alliantie voor verzet tegen de Islamitische invasie van Europa!

Ordo Militaris Catholicus is een defensie- en veiligheidsinitiatief begonnen door katholieken na het martelaarschap van priester Jacques Hamel op 26 Juli 2016, gewijd aan het verstrekken van verdedigings- en veiligheidsdiensten aan Christenen die vervolgd worden om hun geloof.

Getuigenis van Monseigneur Longhi

Op 22 Oktober 2017 relateerde Monseigneur Mauro Longhi, een persoonlijke vriend van Paus Johannes Paulus ll, het visioen die de Paus had van de Islamitische invasie van Europa, welke een dodelijker en gevaarlijker beproeving zal zijn voor de Kerk dan Haar in de 20ste eeuw is overkomen.

Hier is de eigenlijke video van de getuigenis van Monseigneur in het Italiaans (43:45):

La Nuova Bussola bracht het verhaal uit op 18 November 2017. De woorden van Johannes Paulus ll zoals opgeschreven, waren als volgt:

Ecco allora che Wojtyla cambia tono e voce – continua il monsignore – e facendomi partecipe di una delle sue visioni notturne, mi dice: “Ricordalo a coloro che tu incontrerai nella Chiesa del terzo millennio. Vedo la Chiesa afflitta da una piaga mortale. Più profonda, più dolorosa rispetto a quelle di questo millennio”, riferendosi a quelle del comunismo e del totalitarismo nazista. “Si chiama islamismo. Invaderanno l’Europa. Ho visto le orde provenire dall’Occidente all’Oriente”, e mi fa una ad una la descrizione dei paesi: dal Marocco alla Libia all’Egitto, e così via fino alla parte orientale. Il Santo Padre aggiunge: “Invaderanno l’Europa, l’Europa sarà una cantina, vecchi cimeli, penombra, ragnatele. Ricordi di famiglia. Voi, Chiesa del terzo millennio, dovrete contenere l’invasione. Ma non con le armi, le armi non basteranno, con la vostra fede vissuta con integrità.

De woorden van Paus Johannes Paulus ll

Paus Johannes Paulus ll vertelt Monseigneur Longhi :

Herinner degenen van de Kerk van het Derde Millennium die u ontmoet aan dit. Ik zie de Kerk geteisterd door een diepe wond. Dieper en pijnlijker in vergelijking met die van deze eeuw. Islam is de naam.

Zij zullen Europa binnen vallen.

Ik zag de horden vanuit het westen en oosten komen. Marokko, Libië en Egypte, vanuit het oosten.

Zij zullen Europa binnen vallen.

Europa zal als de wijnkelder van de beschaving zijn, oude gedenkwaardigheden, schaduwen en spinnenwebben.

U! Kerk van het Derde Millennium. U moet de invasie stoppen. Maar niet met wapens, wapens zijn niet genoeg! Met uw Geloof beleefd met integriteit; een Maginot linie! een barrière.

In onze vertaling hebben we woorden toegevoegd die Monseigneur Longhi aan de Paus toeschrijft: “als een Maginot linie! Een barrière. “ Wat weggelaten was in de transcriptie van La Nuova Bussola maar terug te vinden is in de video hierboven.